Article

Thứ sáu máu chảy về game

561 views

Thứ sáu thì kệ thứ sáu, đi chơi làm gì cho đông người, kẹt xe. Ở nhà quẩy game là đúng bài rồi.

Spyer

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.