Article

Những mẫu xe hơi biến hình

92 views
Xe biến hình Letrons

Nếu yêu thích bộ phim Transformer, qua video này các bạn có thể thấy rằng công nghệ xe hơi biến hình không còn là khoa học viễn tưởng nữa, mà đã đến rất gần với chúng ta rồi.

Spyer

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.