Article

Bộ máy “Người lạ” bởi Nhenhophach

95 views
Nhenhophach trong cuộc thi Battle Mods

Trong cuộc thi độ máy do FSP tổ chức, Nhenhophach đã lắp ráp bộ máy mang tên “Người lạ” để dự thi.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.